Banken en privacy. Svp geen IBAN-nummers in hypotheekakten.

april 19 2016 | Geplaatst door bosnijkerk

Als iemand geld leent bij een bank, dan wil de bank graag een onderpand hebben. Bij de aankoop van een huis bijvoorbeeld, geeft de lenende koper zijn huis in onderpand aan de bank. Dat heet hypotheekrecht geven op het huis. De voorwaarden betreffende het hypotheekrecht worden opgenomen in een hypotheekakte. Elke bank heeft zijn eigen model hypotheekakte. Een aantal dingen staat in elke model-akte, zoals: kadastrale gegevens huis, executiebeding (veilingrecht van de bank als iemand niet betaalt), huurbeding (verbod om huis zonder toestemming bank te verhuren), hypotheekbedrag.
Daarnaast zijn er een aantal banken die ook het geleende bedrag, rentepercentage en looptijd lening in de akte zetten. Sommige banken zetten zelfs het rekeningnummer ,waarvan maandelijks de hypotheeklasten geïncasseerd worden, in de akte.

Een voorbeeld van een dergelijk tekstgedeelte:

Toestemming tot automatische afschrijving
De schuldenaar geeft toestemming tot automatische afschrijving van zijn IBAN
nummer NL67GBR123456789 van de blijkens deze akte periodiek door hem
verschuldigde bedragen aan rente, kosten en eventuele aflossing en
verzekeringspremie, zomede eventuele rente, boete en kosten bij te late betaling.
De schuldenaar dient zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening
.

Een afschrift van de hypotheekakte wordt ingeschreven bij het kadaster. Dat is een openbaar register. Iedereen kan de ingeschreven gegevens raadplegen. Elke persoon kan een kopie van de hypotheekakte opvragen. De kosten hiervoor bedragen een paar euro.
Dat iemand kan zien hoeveel geld je leent en welke rente je betaalt, is nog niet eens zo een probleem (hoewel, er zijn veel mensen die dat al niet wenselijk vinden). Maar een IBAN-nummer in de akte met in diezelfde akte naam, geboortedatum en adres van de rekeninghouder, nodigt uit tot misbruik.
Ik ga hier geen tips geven, maar er zijn genoeg situaties te noemen waar gevraagd wordt om naam, adres en IBAN-nummer.

Daarom banken (en andere geldverstrekkers) pas uw model aan en neem de rekeningnummers niet meer op in de akten!
Het is namelijk niet nodig. De incassovolmacht kan je ook in de (niet openbare) hypotheekofferte opnemen of in een afzonderlijk formulier.

Meer nieuws