Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. Behoudens op de werkzaamheden die de notaris uitvoert op het gebied van familie- en erfrecht,  is de WWFT van toepassing op het gehele werkterrein van de notaris. Ook als een voorgenomen transactie (nog) niet wordt uitgevoerd.

De wet vraagt van de notaris een identificatieplicht, het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergronden van een cliënt en legt hem in bepaalde gevallen een meldingsplicht aan de Financial Intelligence Unit (FIU) op, waarover de notaris de cliënt niet mag informeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure ‘Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat’.