Leven

Testament

Wanneer moet ik een testament maken?

Als u geen testament heeft, dan geldt de wet. Als de wettelijke regeling niet goed (genoeg) is voor u of als u extra dingen wilt regelen, dan is het verstandig om een testament te maken.
Om te voorkomen dat een erfgenaam teveel erfbelasting moet betalen of dat de langstlevende echtgenoot geen liquide middelen heeft om de belasting te betalen, is het aan te raden om bij ons te vragen of dit via een testament veranderd kan worden.
En een testament moet altijd “morgen “werken, dus regel nu zoals u het nu wilt hebben. “En als het over tien jaar anders moet ?”. Dan past u het testament weer aan.

Levenstestament

Een testament werkt pas als iemand is overleden. Zolang een persoon nog leeft, geldt het testament niet.

Een levenstestament geldt al tijdens uw leven.
U regelt daarin dat iemand namens u bevoegd is om dingen te regelen. Zoals beschikken over bankrekeningen, huis verkopen, belastingaangiftes doen, administratie verzorgen enzovoorts.
Dit is maatwerk en de akte wordt afgestemd op uw wensen. Ook kan er een medische paragraaf in worden opgenomen.
U maakt een levenstestament onder andere om te voorkomen dat u onder curatele moet worden gesteld als u zelf niet meer handelingsbekwaam bent (bijvoorbeeld bij dementie).

Trouwen/samenwonen

 

Als je samen verder door het leven gaat, is het goed om van te voren de zaken ook op juridisch gebied goed te regelen.
Dat kan via een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden (en denk daarbij ook aan een testament).
Wij kunnen in een gesprek duidelijk aangeven hoe in uw geval de zaken het beste geregeld kunnen worden.

Ook als u al getrouwd bent en bijvoorbeeld een onderneming wilt starten, is het van belang om te weten hoe het zit met aansprakelijkheden voor schulden van het bedrijf van de echtgenoot-ondernemer. Het kan dan soms raadzaam zijn om alsnog huwelijkse voorwaarden te maken.