Werken

Ondernemersgericht
notariaat

Zowel voor startende ondernemers als voor ondernemers die aan hun pensioen denken, is het goed om de zaken tijdig tegen het licht te houden.
Het aangaan of beëindigen van een huwelijk, het uitbreiden
 of juist inkrimpen van uw bedrijf, het aangaan van samenwerking met  anderen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en mogelijke toekomstige
 bedrijfsopvolging door uw kind(eren).
Zo maar een greep
uit de dingen die voor u en uw onderneming van groot belang zijn.

Met een gedegen advies op maat van Van den Bos Notariskantoor
komt u verder met uw bedrijf.
Bel ons voor een afspraak voor een
 oriënterend gesprek.

Onze diensten

 

Van den Bos Notariskantoor verzorgt onder meer de volgende werkzaamheden:

Oprichting B.V. of personenvennootschap;

Overdracht aandelen;

Inbreng onderneming B.V.;

Overdracht onderneming, ontbinding vennootschap;

Werknemersparticipaties;

Statutenwijzigingen;

Oprichting Stichting of Vereniging

Oprichting BV

 

Zowel voor startende ondernemers als voor ervaren ondernemers is het goed om de juridische zaken tijdig tegen het licht te houden.
Het aangaan of beëindigen van een huwelijk, het uitbreiden
of juist inkrimpen van uw bedrijf, het aangaan van samenwerking met anderen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en mogelijke toekomstige bedrijfsopvolging door uw kind(eren).
Zo maar een greep uit de dingen die voor u en uw onderneming van groot belang zijn.
Met een gedegen advies op maat van Van den Bos Notariskantoor
komt u verder met uw bedrijf. Bel ons voor een afspraak voor een
oriënterend gesprek.

Bedrijfsopvolging

 

De komende jaren wordt overdracht van ondernemingen aan opvolgende generaties meer en meer actueel. Dergelijke overdrachten verdienen een tijdige en zorgvuldige voorbereiding, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel juridische, fiscale als familie-aspecten. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:

  • Wat draag ik wel en niet over aan mijn kind/bedrijfsopvolger?
  • Is de juridische structuur van mijn bedrijf afgestemd op bedrijfsopvolging?
  • Kan mijn kind optimaal gebruik maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?
  • Wat is de positie van mijn andere kinderen, die niet mijn bedrijf overnemen?
  • Is in mijn testament voldoende rekening gehouden met de bedrijfsopvolging en betalen mijn erfgenamen niet te veel successierecht?

Over al deze vragen adviseren wij u graag in een vroeg stadium, vanzelfsprekend in goede samenwerking met uw accountant/fiscalist.
Bij al onze werkzaamheden geldt: wij verstaan en spreken de taal van de ondernemer. Bij bedrijfsopvolging gaat het echter om meer dan alleen juridische en fiscale techniek. Ook voor de juiste familieverhoudingen hebben wij oog.